Stopa procentowa – jak jest ustalana i jak wpływa na kredyt hipoteczny?

Stopa procentowa – jak jest ustalana i jak wpływa na kredyt hipoteczny?

Decydując się na kredyt hipoteczny, szacujemy swoje możliwości w zakresie spłaty raty. Opieramy się przy tym często na przekonaniu, że wysokość tego zobowiązania co miesiąc będzie taka sama. Tymczasem od 2003 roku większość kredytów hipotecznych posiada zmienne oprocentowanie. Jego wahania mogą w znaczny sposób wpłynąć na nasz domowy budżet. Warto zatem zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat stóp procentowych i ich związkiem z wysokością raty kredytu – tak, aby w przyszłości nie zostać niemile zaskoczonym.

Dlaczego oprocentowanie kredytu hipotecznego jest zmienne?

Oprocentowanie kredytu hipotecznego (zaciągniętego w polskiej walucie) składa się z dwóch składników:

  • marży banku – która jest stawką stałą (jednak istnieje możliwość jej niewielkiej negocjacji w trakcie spłacania kredytu);
  • stopy procentowej WIBOR – tzw. zmiennej stawki bazowej.

Tajemniczo brzmiący skrót WIBOR pochodzi od angielskiego Warsaw Interbank Offered Rate i oznacza wysokość oprocentowania na polskim rynku międzybankowym. Wartość ta ustalana jest każdego dnia roboczego poprzez uśrednienie ofert nadesłanych przez banki uczestniczące w kwotowaniu (w praktyce są to największe banki polskie).

Stopa procentowa a rata kredytu – przykład

O tym, jak stopa procentowa wpływa na wysokość kredytu, przekonały się osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny przed 2013 r. Do tego czasu poziom stopy procentowej WIBOR 3M (oznaczającej koszt 3-miesięcznej pożyczki na rynku międzybankowym; jest to najczęściej stosowana stopa przy wyliczaniu oprocentowania kredytu hipotecznego) utrzymał się na poziomie ponad 4%. Raty płacone przez te osoby kilka lat temu były zatem o kilkaset złotych wyższe niż obecnie, kiedy wartość WIBOR3 utrzymuje się na poziomie około 1,7%. W wyniku zmiany oprocentowania osobom, które kilka-kilkanaście lat temu zaciągnęły kredyt, dziś w kieszeni zostaje niemała ilość gotówki.

Stopa procentowa w najbliższych latach – jakie są prognozy?

Kiedy odnajdziemy w sieci statystyki dotyczące stopy WIBOR 3M, zauważymy, że obecnie znajduje się ona na rekordowo niskim poziomie. Jej wartość systematycznie spadała – od ponad 6% w 2005 r., przez blisko 4% w 2011 r., po około 1,7% w 2018 r. Trwają zatem ,,złote czasy” dla kredytobiorców – jednak specjaliści nie wykluczają sytuacji, w której stopa WIBOR wzrośnie do poziomu sprzed kilku lat. Przyczyną wzrostu mogą m.in. rosnące z roku na rok wynagrodzenia lub nasilająca się w krajach europejskich presja inflacyjna.

Jak uchronić się przed wahaniami stóp procentowych?

Jedną z opcji jest wybór kredytu hipotecznego o stałym oprocentowaniu. Czy takie rozwiązanie jest jednak w pełni korzystne? Niestety, stabilność rat często idzie w parze z większym kosztem kredytu. Dodatkowo na polskim rynku mało jest banków oferujących kredyty tego typu, a dodatkowo stałe oprocentowanie jest faktycznie stabilne jedynie przez pierwsze 5-7 lat, a nie podczas całego okresu spłaty.

Jak zatem uchronić się przed ryzykiem, że kredyt hipoteczny przerośnie nasze możliwości finansowe? Przede wszystkim tak duże zobowiązanie powinno być zaciągane mądrze. Nie bierzmy kredytu na maksymalną zdolność kredytową, ryzykując, że comiesięczne zobowiązania przytłoczą nas na tyle, że nie będzie stać nas na inne niezbędne wydatki. Z drugiej jednak strony nie rozkładajmy kredytu na 30 lat, ciesząc się z niewielkiej raty – może bowiem okazać się, że w wyniku wzrostu stopy procentowej nasza rata zwiększy się i w skali lat znacznie uszczupli nasz domowy budżet. Wybierajmy pożyczkę spokojnie, w oparciu o rzetelne rankingi kredytów hipotecznych, pamiętając, że nawet niewielka różnica w ofercie może przynieść nam spore straty lub profity.