Jak banki sprawdzają kredytobiorców?

Jak banki sprawdzają kredytobiorców?

Każdy, kto chce się ubiegać o kredyt, musi liczyć się z tym, że bank dokładnie sprawdzi jego zdolność i historię kredytową. Wysokość naszych zarobków, forma zatrudnienia oraz to, czy do tej pory regularnie spłacaliśmy zobowiązania, ma istotne znaczenie zwłaszcza przy dużych pożyczkach – kredytach hipotecznych bądź kredytach gotówkowych na sporą kwotę.

1. Analiza finansów kredytobiorcy

Banki starają się dowiedzieć o kredytobiorcach jak najwięcej z prostego powodu – im więcej o nich wiedzą, tym dokładniej są w stanie oszacować możliwości w zakresie spłaty pożyczki. Część informacji na temat swojej sytuacji dostarcza bankowi sam kredytobiorca. Robi to, dostarczając dokumenty potrzebne do otrzymania kredytu, np. zaświadczenie o dochodach od pracodawcy . Nie zawsze jednak bank wymaga doniesienia tego typu zaświadczeń – jeżeli kredytobiorca jest stały Klientem banku (bo przykładowo posiada w nim konto), dostarczenie dokumentu nie jest potrzebne.

2. Informacje z BIK

Powszechną praktyką jest sprawdzanie potencjalnych kredytobiorców w Biurze Informacji Kredytowej. To tam gromadzone są dane na temat wszystkich dotychczas udzielonych kredytów oraz ewentualnych problemów z ich spłatą. Jeśli po weryfikacji w BIK-u okaże się, że kredytobiorca regularnie spłacał pożyczki i nie jest obciążony żadnymi zaległościami, bank może zaproponować mu niższą marżę kredytu.  Jeśli jednak analiza sytuacji kredytobiorcy wykaże poważniejsze problemy, bank ma prawo odmówić udzielenia jakiejkolwiek pożyczki.

Warto wiedzieć, że jeśli spóźniliśmy się ze spłatą zobowiązania więcej niż 60 dni, to informacja o tym fakcie zostanie wymazana dopiero po pięciu latach. Dodatkowo przy Związku Banków Polskich funkcjonuje Rejestr Nierzetelnych Klientów, zawierający informacje o osobach, które nie spłaciły zaciągniętego zobowiązania.

Potrzebujesz kredytu?

Obawiasz się, że Twoja zdolność kredytowa jest zbyt niska? Banki odrzucają Twój wniosek o kredyt? Posiadasz zadłużenie, które chcesz skonsolidować?

Skontaktuj się

3. Sprawdzenie ROR

Banki przed udzieleniem kredytu sprawdzają także historię rachunku osobistego. Robią to nie tylko po to, aby dowiedzieć się, czy potencjalny kredytobiorca w terminie spłaca zaciągnięte zobowiązania oraz panuje nad stanem swoich finansów. Z rachunku osobistego można wyczytać dużo informacji, pozwalających dokładnie oszacować możliwości  w zakresie spłaty zobowiązania. Przykładowo analiza wydatków pozwala stwierdzić, czy mamy dzieci lub czy posiadamy samochód.

4. Weryfikacja… w mediach społecznościowych

Ta forma weryfikacji może wydawać się dziwna, może być jednak przez banki stosowana w ramach tzw. ,,białego wywiadu”. Często kredytobiorcy, chcąc uzyskać pożyczkę, zatajają niektóre fakty ze swojego życia. Analiza sytuacji danej osoby przeprowadzona z wykorzystaniem Facebooka czy Instagrama pozwala dostarczyć wielu informacji, które ułatwiają bankowi wiarygodną weryfikację kredytobiorcy.

Jak widać, banki starannie sprawdzają potencjalnych kredytobiorców. Stąd nie warto zatajać informacji na temat stanu naszych finansów – należy liczyć się bowiem z tym, że banki są w stanie dotrzeć do wielu źródeł, dzięki którym naprawdę wiarygodnie ocenią naszą sytuację.