Czego potrzebujesz, aby uzyskać kredyt konsolidacyjny?

Coraz więcej osób ma na swoim koncie nie tylko jeden kredyt, a spłacanie kilku rat to ogromne obciążenie nie tylko dla budżetu, ale również dla naszej pamięci. Przekroczenie terminu spłaty wiąże się z naliczaniem karnych odsetek. Rozwiązaniem dla tych, którzy mają na swoim koncie więcej niż jedno zobowiązanie wobec banku, okazuje się być kredyt konsolidacyjny.

Kredyt konsolidacyjny zaciągany jest na spłatę dotychczasowego zadłużenia. Pozwala obniżyć ratę miesięcznych zobowiązań, odciążając tym samym domowy budżet. Jego niewątpliwą zaletą jest odzyskanie kontroli nad własnymi wydatkami. Wraca płynność finansowa, spokój i bezpieczeństwo finansowe. Banki udzielające kredytów konsolidacyjnych oczekują na ogół od swoich klientów zabezpieczenia na wypadek, gdyby spłacanie kolejnych rat okazało się niemożliwe.

Jakie formy zabezpieczeń proponują banki?

Wybór jest tu naprawdę spory. Zabezpieczeniem dla kredytu konsolidacyjnego może być:

  • nieruchomość,
  • samochód,
  • stały dochód,
  • współkredytobiorca.

Nieruchomość

To najpowszechniejsza forma zabezpieczenia kredytu, która jest jednocześnie preferowana przez banki. Obciążany może zostać zarówno dom, jak i mieszkanie. Należy jednak pamiętać, że bank nigdy nie zdecyduje się na udzielenie nam kredytu w kwocie równej stu procent wartości posiadanej przez nas nieruchomości. W zdecydowanej większości przypadków kredyt udzielany jest na kwotę stanowiącą około 80% wartości nieruchomości. Decydując się na takie zabezpieczenie kredytu konsolidacyjnego, należy pamiętać, że w przypadku nie spłacania kolejnych rat bank ma prawo zająć nieruchomość. Hipoteka zostanie zdjęta dopiero po wpłaceniu ostatniej raty.

Współkredytobiorca

Potrzebujesz kredytu?

Obawiasz się, że Twoja zdolność kredytowa jest zbyt niska? Banki odrzucają Twój wniosek o kredyt? Posiadasz zadłużenie, które chcesz skonsolidować?

Skontaktuj się

Ta forma zabezpieczenia kredytu również jest dość popularna. Dochody współkredytobiorcy podnoszą zdolność kredytową, sprawiając, że szanse na otrzymanie kredytu są większe. Najczęściej współkredytobiorcą jest małżonek. Nie brakuje jednak osób decydujących się na zaciągnięcie kredytu w bratem/siostrą, rodzicem, a nawet przyjacielem. Zanim jednak podejmiemy taką decyzję, powinniśmy uświadomić sobie ryzyko, jakie ponosimy. W przypadku niedotrzymania terminu spłaty kolejnych rat, bank może bowiem zwrócić się do współkredytobiorcy o uregulowanie należności.

Stały dochód

Zabezpieczeniem spłaty kredytu konsolidacyjnego jest dla banku też stały dochód. Największe szanse na otrzymanie kredytu mają oczywiście osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Im wyższy uzyskiwany dochód, tym lepiej wyglądamy w oczach banku. Czy oznacza to, że osoby pracujące na tak zwanych śmieciówkach nie mogą liczyć na otrzymanie kredytu konsolidacyjnego? Nie jest to w ich przypadku proste, ale nie jest też niemożliwe.

Kredyt konsolidacyjny to dla wielu osób szansa na wyjście ze spirali zadłużenia. Pozwala połączyć dotychczasowe zobowiązania w jedną ratę, która jest niższa niż suma dotychczasowych kredytów i pożyczek. Wymienione formy zabezpieczenia to oczywiście nie wszystko, co bank ma dzisiaj do dyspozycji. Jeśli rozważasz złożenie wniosku o kredyt konsolidacyjny, to możesz skontaktować się z nami. Doradzimy Ci najlepsze rozwiązanie.